Pradedamas rengti žemės sklypo Dvariškių g. 31, kadastrinis Nr.: 0101/0101:524, Vilniaus m. , formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Dvariškių g. 31, kadastrinis Nr.: 0101/0101:524, Vilniaus m. , formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas – pakeisti naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir padalyti į atskirus žemės sklypus.

Planavimo pagrindas Viliaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl žemės sklypo Dvariškių g. 31 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo 2014 m. 11 m. 5 d. Nr. 30-3300; Vilniaus miesto plėtros departamento žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai 2014 m. 11 m. 12 d. Nr. A648-551/14(2.14.2.12-MP8)

Planavimo iniciatoriai Sergejus Baturo ir Piotr Baturo

Projekto rengėjas UAB “GEO GROUP”, Kval. Paž. Nr. 2R-FP-873

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Susipažinti su projektu ir poveikio vertinimo ataskaita skiriamas 10 darbo dienų laikotarpis nuo 2015-05-11. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog susipažinimo su projektu laikotarpiu Jūs turite teisę pateikti pasiūlymus dėl plano sprendinių.

Kontaktai ir adresas pasiteiravimui, susipažinimui su projektu ir pasiūlymų dėl projekto sprendinių pateikimui:

Projekto rengėjas

UAB“GEO GROUP“

Adresas: Kaimelio g. 5, Vilnius

Tel.: +370 67703016

8-52 478010

El. paštas: info@geogroup.lt