Pradedamas rengti žemės sklypo, esančo Vilniaus m. sav., Vilkpėdės sen., Vaduvos g. 49A formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuoju, jog vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), pradedamas rengti žemės sklypo, esančo Vilniaus m. sav., Vilkpėdės sen., Vaduvos g. 49A formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams esploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Projekto rengimo pagrindas – 2014 m. gruodžio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-3794. Organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybė. Iniciatorė – Honia Stankevičiūtė. Projekto rengėjas – matininkas Linas Žilinskas; Pašilaičių g. 17-38, Vilnius; tel. pasiteiravimui 8 647 227 72; el. paštas: linas.geodezija@gmail.com. Susipažinti su parengtu projektu, pateikti planavimo pasiūlymus, pastabas ar pretenzijas galima nuo 2015-04-15 iki 2015-04-28 d. prieš tai susitarus dėl laiko telefonu arba el. paštu