Pradedamas rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Pramonės g. 51B, Naujosios Vilnios sen.

Informacija apie pradedamą rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Pramonės g. 51B Naujosios Vilnios sen. Vilniaus m. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nuostatomis, rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – valstybinėje žemėje suformuoti žemės sklypą, reikalingą nuosavybės teise valdomiems statiniams (Registro Nr. 10/191798) eksploatuoti, pagal nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Žemės sklypo plano rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 5 d., Nr. 30-3638 įsakymas dėl žemės sklypo Pramonės g. 51B formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo. Žemės sklypo plano rengimo iniciatorius (pareiškėjas) – AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g. 12, LT – 03603 Vilnius, įm. k 110053842. Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Geležinkelių projektavimas“, Iešmininkų g. 17A, LT- 02151 Vilnius, tel.: (8 5) 212 2712, 269 2727, faks. (8 5) 212 2712, el. p.info@gelpro.lt. Projekto vykdytoja inžinierė – Sigita Brežinskienė, tel. (8 5) 2021603, 8 615 19093, el.p. s.brezinskiene@gelpro.lt Apie galimybes susipažinti su parengtu žemės sklypo planu bus informuojama papildomai.