Pradedamas rengti žemės sklypo Gaidžiabūdės g. 8 formavimo ir pertvarkymo planas

Pradedamas rengti žemės sklypo Gaidžiabūdės g. 8 formavimo ir pertvarkymo planas.

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015-08-05 įsakymas Nr. A30-2688 „Dėl žemės sklypo Gaidžiabūdės g. 8 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Rengimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.

Daugiau informacijos – tel. 211 2475.