Pradedamas rengti žemės sklypo Geležinio Vilko g. 2 (kadastro Nr. 0101/0052:422) formavimo ir pertvarkymo projektas

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 30-3831 „Dėl žemės sklypo Geležinio Vilko g. 2 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto rengimo tikslas – padalyti sklypą į du atskirus žemės sklypus.

Projekto rengimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto rengimo iniciatorius – UAB „GELEŽINIO VILKO PROJEKTAS“.

Daugiau informacijos – tel. (8 5) 211 2810