Pradedamas rengti žemės sklypo Gelvonų g. 35A (kadastro Nr. 0101/0020:18) formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Gelvonų g. 35A (kadastro Nr. 0101/0020:18) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015-07-02 įsakymas Nr. A30-1907 „Dėl žemės sklypo Gelvonų g. 35A formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.
Rengimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.
Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2589