Pradedamas rengti žemės sklypo Gervių g. 15 formavimo ir pertvarkymo planas

Pradedamas rengti žemės sklypo Gervių g. 15 formavimo ir pertvarkymo planas.

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015-08-05 įsakymas Nr. A30-2679 „Dėl žemės sklypo Gervių g. 15 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Rengimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.

Daugiau informacijos – tel. 211 2475.