Pradedamas rengti žemės sklypo Grybautojų g. 13 formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Grybautojų g. 13 (kadastro Nr. 0101/0012:152) formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. A30-2168 „Dėl žemės sklypo Grybautojų g. 13 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto rengimo tikslas – padalyti sklypą į du atskirus žemės sklypus.

Projekto rengimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto rengimo iniciatorius – Vilniaus miesto savivaldybė.

Daugiau informacijos – tel. (8 5) 211 2810