Pradedamas rengti žemės sklypo Ilmenos g. 5 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Ilmenos g. 5 formavimo ir pertvarkymo planas.

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015-07-31 įsakymas Nr. A30-2230 „Dėl sklypo Ilmenos g. 5 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Rengimo tikslas – padalyti sklypą.

Daugiau informacijos – tel. 211 2735.