Pradedamas rengti žemės sklypo Islandijos g. 2 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Islandijos g. 2 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-13 įsakymas Nr. 30-800 „Dėl žemės sklypo Islandijos g. 2 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto rengimo tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Daugiau informacijos – tel. 211 2478.