Pradedamas rengti žemės sklypo J. Čerskio g. 12 (kadastro Nr. 0101/0089:502) formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo J. Čerskio g. 12 (kadastro Nr. 0101/0089:502) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-17 įsakymas Nr. 30-820 „Dėl žemės sklypo J. Čerskio g. 12 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.
Rengimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.
Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2589