Pradedamas rengti žemės sklypo J. Jasinskio g. 10 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo J. Jasinskio g. 10 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-07-15 įsakymas Nr. A30-2065 ,,Dėl žemės sklypo J. Jasinskio g. 10 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo”

Rengimo tikslai – suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams J.Jasinskio g. 10 eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Daugiau informacijos – tel. 211 2476