Pradedamas rengti žemės sklypo J. K. Chodkevičiaus g. 11 (kad. Nr. 0101/0100:1166) formavimo ir pertvarkymo projektas

Vilniaus miesto savivaldybei PRANEŠIMAS 2015-03-12 Prašau įdėti žemiau nurodytą tekstą į Vilniaus miesto savivaldybės internetinį tinklapį apie pradėtą rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Vilniaus m., Verkių sen., J. K. Chodkevičiaus g. 11 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Vilniaus m., Verkių sen., J. K. Chodkevičiaus g. 11., kad. Nr. 0101/0100:1166 formavimo ir pertvarkymo projektas. Rengimo pagrindas – įsakymas dėl sprendimo pradėti rengti žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0100:1166) formavimo ir pertvarkymo projektą išduotas 2015-01-23, Nr. 30-233. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai išduoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorės 2015-01-30 Nr.A648-65. Projekto tikslas – padalyti sklypą, pakeisti pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinkle koridorių teritorijos naudojimo būdus. Organizatoriai – Vilniaus m. savivaldybė Iniciatorius – Ona Baronienė Projekto rengėjas – UAB „GEO BALTIJA“, Šeimyniškių g. 3, Vilnius, tel. 865556535, el. paštas: jurate@geobaltija.lt. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2015 m. kovo mėn 27 d. Susipažinti su projektu galima 2015 m. kovo 12 – kovo 27 dienomis, UAB „GEO BALTIJA“ patalpose, adresu Šeimyniškių g. 3, Vilnius