Pradedamas rengti žemės sklypo Jeruzalės g. 21 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Jeruzalės g. 21 formavimo ir pertvarkymo projektas.
Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-06-25 įsakymas Nr. 30-1645 „Dėl žemės sklypo Jeruzalės g. 21 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-05-29 įsakymas Nr. 30-2025 „Dėl Administracijos direktoriaus 2014-06-25 įsakymo Nr. 30-1645 “Dėl žemės sklypo Jeruzalės g. 21 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pakeitimo“.
Rengimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo bei nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą.
Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2589