Pradedamas rengti žemės sklypo (Kad. Nr. 0101/0012:0357) Nemenčinės pl. 88, formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” (bei 2014 m. sausio 2 d. Nr. 3D/D1-1 taisyklių pakeitimo įsakymu), pradedamas rengti žemės sklypo Kad. Nr. 0101/0012:0357, esančio Vilniaus m. sav., Antakalnio sen., Nemenčinės pl. 88, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-28 įsakymas Nr. 30-3549

Plano rengimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos;

Plano rengimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Planavimo iniciatoriai – Ilona Žitkauskienė, Vilius Žitkauskas, Vincas Zavistauskas, Marija Zavistauskienė, Arvydas Daubaras, Vida Daubarienė, Eglė Balčiūnaitė, Artūras Vanagas, Lina Vanagienė.

Plano rengėjas – matininkas Robertas Žilo, Šeškinės g. 55B, Vilnius. Mob.Tel. 867404307.

Su projektu galite susipažinti bei pareikšti savo pasiūlymus adresu: Šeškinės g. 55B, Vilnius; nuo 2015-03-18 iki 2013-12-30.