Pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0160:6045), Pagirių kaime, formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo kad. Nr. 0101/0160:6045

Pagirių kaime formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti 1575 kv.m.ploto kitos paskirties ( naudojimo būdas-

vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų teritorijos) žemės sklypas

(kad. Nr.0101/0160:6045,unik. Nr.4400-0440-0380) Pagirių k.Vilniaus m.

formavimo ir pertvarkymo projektas

Rengimo tikslas-padalyti esamą žemės sklypą į du atskirus kitos paskirties

(naudojimo būdas-vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų teritorijos) sklypus

Rengimo pagrindas Vilniaus m.sav. Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas

dėl žemės sklypo (kad.Nr.0101/0160:6045) Pagirių k.formavimo ir pertvarkymo

projekto rengimo 2015 m. birželio 19d. Nr.A30-1739, Vilnius.

Daugiau informacijos UAB ,,Architravas‘‘tel/fax 2608784 mob.861474747,

PV. Jūratė Gaidukienė. el. p.jurate1557@gmail. com