Pradedamas rengti žemės sklypo( kadastrinis Nr. 0101/0011:195), Vaidilutės g.,formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, pradedamas rengti žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0011:195, plotas 0.1820 ha., esančio Vilniaus m. savivaldybė, Vilniaus m.., Vaidilutės g.. formavimo ir pertvarkymo projektas.

• Planuojama teritorija: žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0011:195) esantis Vaidilutės g., Vilniaus miestas, Vilniaus m. savivaldybėje, plotas – 0,1820 ha.

• Žemės sklypo iniciatoriai – UAB“Credit Max“

• Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: padalyti sklypą į du sklypus.

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas 2015-06-12 Nr.A30-1580, Vilniaus miesto plėtros departamento 2015-06-19 išduoti reikalavimai Nr.A648-319/15(2.14.2.12-MP8) rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengėjas, adresas ir telefonai:

UAB „NEKILNOJAMOJO TURTO PROJEKTAI“ Žalgirio g. 131-213kab.Vilnius,

Tel.: +370 605 70770, +370 620 88985el. paštas: info@ntprojektai.lt

Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite susipažinti per 10 darbo dienų iki 2015 m. rugsėjo mėn. 3 d. (darbo valandomis nuo 8 val. iki 17 val.) aukščiau nurodytu adresu (susitikimo laiką būtina susitarti iš anksto aukščiau nurodytu telefonu)

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2015 m. rugsėjo mėn 3d. Susipažinti su projektu galima 2015 m. rugpjūčio 20 – rugsėjo 03 dienomis,