Pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0048:418) Šiaurės gatvėje formavimo ir pertvarkymo projektas

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-04 įsakymas Nr. 30-2638 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0048:418) Šiaurės gatvėje formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.
Rengimo tikslas – padalyti sklypą į penkis žemės sklypus ir nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų ir rekreacinių teritorijų naudojimo būdus.
Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2589