Pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0100:1205) Bajorų kaime formavimo ir pertvarkymo projektas

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-27 įsakymas Nr. 30-3143 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0100:1205) Bajorų kaime formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.
Rengimo tikslas – padalyti esamą žemės sklypą, pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdus.
Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2589