Pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0100:1870) Pavilionių kaime, sklypų (kadastro Nr. 0101/0100:1891) ir (kadastro Nr. 0101/0100:1920) Bajorų kaime formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad pradedamas rengti 3325 (trijų tūkstančių trijų šimtų dvidešimt penkių) kv. m žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0100:1870) Pavilionių kaime, 15140 (penkiolikos tūkstančių vieno šimto keturiasdešimties) kv. m žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0100:1891) ir 4250 (keturių tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimties) kv. m žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0100:1920) Bajorų kaime formavimo ir pertvarkymo projektas. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tikslas: sujungti kelis bendras ribas turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdus – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir padalyti žemės sklypą. Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žemės sklypų Pavilionių kaime ir Bajorų kaime formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ 2014 m. gruodžio 5 d., Nr. 30-3658. Projekto organizatoriai – UAB „Mabilta”, J. Basanavičiaus g. 139, Šiauliai, tel.: 8-61031034, el.p.: pardavimai@mabilta.lt ir UAB „Litops“, Lukiškių g. 5-523, Vilnius, tel.: 8-610 31034, el. p.: pardavimai@mabilta.lt. Projekto rengėjas – UAB „Architekton„, adresas: A. Goštauto g. 8, Vilnius, tel.: 8-699 20309, el. p.: architekton@parkas.lt. Susipažinti su rengiamu žemės sklypo planu galima UAB „Architekton“ patalpose, A. Goštauto g. 8-0414, Vilnius.