Pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0100:514) Pavilionių kaime formavimo ir pertvarkymo planas

Pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0100:514) Pavilionių kaime formavimo ir pertvarkymo planas.

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015-10-08 įsakymas Nr. A30-2944 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0100:514) Pavilionių kaime formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Rengimo tikslas – padalyti sklypą, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdus.

Daugiau informacijos – tel. 211 2475.