Pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0156:39), Gurelių k., Panerių sen., formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“, pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0156:39), Gurelių k., Panerių sen., Vilniaus m. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto tikslai – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir padalyti į atskirus žemės sklypus.

Projekto iniciatoriai: Mindaugas Kasperiūnas.

Projekto rengėjas: UAB “Ramilė”, Kirtimų g. 2, Vilnius, tel./faks.: 8 5 26 02932, el. p.: projektavimas@ramile.lt

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-04-20 iki 2015-05-04 pas projekto rengėją darbo metu.

Pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos, dėl projekto sprendinių, teikiami raštu projekto iniciatoriui ir/ar projekto rengėjui susipažinimo metu.