Pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:1614) Mickūnų kaime formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:1614) Mickūnų kaime formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-13 įsakymas Nr. 30-453 ,,Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:1614) Mickūnų kaime formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo”

Rengimo tikslai – padalyti žemės sklypą į du sklypus.

Daugiau informacijos – tel. 211 2476