Pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0161:121) Daniliškių kaime formavimo ir pertvarkymo planas

Pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0161:121) Daniliškių kaime formavimo ir pertvarkymo planas.

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015-07-15 įsakymas Nr. A30-2073 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0161:121) Daniliškių kaime formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Rengimo tikslas – padalyti sklypą.

Daugiau informacijos – tel. 211 2475.