Pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:1009) Bališkių kaime formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:1009) Bališkių kaime formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-24 įsakymas Nr. 30-514 ,,Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:1009) Bališkių kaime formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

Rengimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdus, padalyti sklypą į atskirus žemės sklypus.

Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2466.