Pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:859) Kulokiškių kaime formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:859) Kulokiškių kaime formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-13 įsakymas Nr. 30-454 ,,Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:859) Kulokiškių kaime formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo”

Rengimo tikslai – padalyti žemės sklypą į padalyti žemės sklypą ir pakeisti suformuotų žemės sklypų paskirtį iš žemės ūkio į kitą, ir nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos naudojimosi būdą.