Pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:1604) buvusiame Kriaučiūnų kaime formavimo ir pertvarkymo projektas

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 30-3785 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:1604) buvusiame Kriaučiūnų kaime formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto rengimo tikslas – nekeičiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendinių, padalyti sklypą į atskirus žemės sklypus, sklypams, patenkantiems į mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos funkcinę zoną, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, sklypams, patenkantiems į terminuotai iki 2015 metų žemės ūkio ir kitos neužstatytos teritorijos funkcinę zoną, palikti nepakeistą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą (žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties sklypai).

Projekto rengimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto rengimo iniciatorius – Laimutė Brozovska.

Daugiau informacijos – tel. (8 5) 211 2810