Pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:2417) Plytinės kaime formavimo ir pertvarkymo planas

Pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:2417) Plytinės kaime formavimo ir pertvarkymo planas.

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015-09-11 įsakymas Nr. A30-2589 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:2417) Plytinės kaime formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Rengimo tikslas – padalyti sklypą, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, bendrojo naudojimo teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdus.

Daugiau informacijos – tel. 211 2475.