Pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:440) Plytinės kaime formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:440) Plytinės kaime formavimo ir pertvarkymo projektas

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-30 įsakymas Nr. 30-3821 ,,Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:440) Plytinės kaime formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“

Rengimo tikslas – Pertvarkyti žemės sklypą, atidalijant bendrosios dalinės nuosavybės teise turimą 8200 kv. m ploto sklypo dalį ir suformuojant du atskirus sklypus.

Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2466.