Pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0171:1890), Tarandės k., Pašilaičių sen.formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsniu, 37 straipsniu ir 40 straipsniu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0171:1890), Tarandės k., Pašilaičių sen., Vilniaus m. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto tikslai: pertvarkyti žemės sklypą.

Projekto uždaviniai: padalyti sklypą į keturis žemės sklypus.

Projekto iniciatorius: Česlava Lisovska.

Projekto rengėjas: UAB „Projektavimas”, Aušros g. 4, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav., projekto vadovas – Tadas Markilevičius, kv. atestato Nr. TPV 0071, tel. 8 676 37738, el. p. tadas.markilevicius@gmail.com

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2017-04-04 iki 2017-04-17 pas projekto rengėją darbo metu.

Pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos, dėl projekto sprendinių, teikiami raštu projekto rengėjui susipažinimo metu.