Pradedamas rengti žemės sklypo Kad.Nr.: 0101/0159:1615, Naujininkų sen. Mickūnų k. formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Kad.Nr.: 0101/0159:1615, esančio Vilniaus m., Naujininkų sen. Mickūnų k. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslaspadalyti žemės sklypą į du sklypus.

Planavimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymas dėl žemės sklypo (Kad. Nr. 0101/0159:1615) Mickūnų kaime formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo 2015-02-13 Nr. 30-452; Vilniaus miesto plėtros departamento direktoriaus pavaduotojos Raimondos Rudukienės patvirtinti Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai 2015-03-25, Nr. A648-160/15(2.14.2.12-MP8).

Planavimo organizatoriaiFranc Rutkovski, Genovefa Rutkovska
Projekto rengėjas
– UAB “GEO GROUP”, Kval. Paž. Nr. 2R-FP-945

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Susipažinti su projektu ir poveikio vertinimo ataskaita skiriamas 10 darbo dienų laikotarpis nuo skelbimo patalpinimo dienos. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog susipažinimo su projektu laikotarpiu Jūs turite teisę pateikti pasiūlymus dėl plano sprendinių.

Kontaktai ir adresas pasiteiravimui, susipažinimui su projektu ir pasiūlymų dėl projekto sprendinių pateikimui:

Projekto rengėjas

UAB“GEO GROUP“

Adresas: Kaimelio g. 5, Vilnius

Tel.: +370 60964667

El. paštas: raimundas@geogroup.lt