Pradedamas rengti žemės sklypo Kalno g. 22A (kadastro Nr. 0101/0047:700) formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Kalno g. 22A (kadastro Nr. 0101/0047:700) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-10 įsakymas Nr. 30-652 „Dėl žemės sklypo Kalno g. 22A formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.
Rengimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.
Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2589