Pradedamas rengti žemės sklypo Kaštonų g. 2 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Pradedamas rengti žemės sklypo Kaštonų g. 2 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015-11-19 įsakymas Nr. A30-3417 „Dėl žemės sklypo Kaštonų g. 2 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto rengimo tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Daugiau informacijos – 211 2478.