Pradedamas rengti žemės sklypo Kelmijos g. 25(kadastro Nr. 0101/0084:2552) formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Kelmijos g. 25(kadastro Nr. 0101/0084:2552) formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-30 įsakymas Nr. 30-1319 ,,Dėl žemės sklypo Kelmijos g. 25 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo”

Rengimo tikslai – padalyti žemės sklypą į du sklypus.

Daugiau informacijos – tel. 211 2476