Pradedamas rengti žemės sklypo Keramikų g. 56 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Keramikų g. 56 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-29 įsakymas Nr. 30-3780 „Dėl žemės sklypo Keramikų g. 56 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Rengimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.

Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2589