Pradedamas rengti žemės sklypo Keramikų g.56 Vilnius, Kad.Nr. 0101/0026:0066 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Keramikų g.56 Vilnius, Kad.Nr. 0101/0026:0066 formavimo ir pertvarkymo projektas Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-29 įsakymas Nr. 30-3780 ,,Dėl žemės sklypo Keramikų g.56 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ Rengimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo. Daugiau informacijos – UAB“Geodezija ir topografija“ Kalvarijų g.125 – 516 kab, 11 korp Vilnius, Tel.Nr. 861237517, el.p mgeodezininkai@gmail.com