Pradedamas rengti žemės sklypo Kęstučio g. 56 formavimo ir pertvarkymo projektas

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-26 įsakymas Nr. 30-903 „Dėl žemės sklypo Kęstučio g. 56 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Rengimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.

Daugiau informacijos – tel. 211 2825.