Pradedamas rengti žemės sklypo Klonių g. 2 formavimo ir pertvarkymo projektas

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-02 įsakymas Nr. 30-317 „Dėl žemės sklypo Klonių g. 2 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Rengimo tikslas – suformuoti kitos paskirties daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdo žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Daugiau informacijos – tel. 211 2825.