Pradedamas rengti žemės sklypo Konservatorijos Sodų 3-iojoje g. 29 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Konservatorijos Sodų 3-iojoje g. 29 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-08-17 įsakymas Nr. A30-2291 ,,Dėl sodininkų bendrijos sodininkų bendrijos „Konservatorija“ teritorijos dalies, kurioje yra žemės sklypas Konservatorijos Sodų 3-iojoje g. 29, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Plano rengimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu.

Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2464.