Pradedamas rengti žemės sklypo Kovarniškių g. 6 formavimo ir pertvarkymo planas

Pradedamas rengti žemės sklypo Kovarniškių g. 6 formavimo ir pertvarkymo planas.

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-30 įsakymas Nr. 30-1304 „Dėl žemės sklypo Kovarniškių g. 6 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Rengimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą statiniams eksploatuoti.

Daugiau informacijos – tel. 2112 477.