Pradedamas rengti žemės sklypo Kuprijoniškių k. (kadastrinis Nr.: 0101/0159:503), Rasų sen., formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo kadastrinis Nr.: 0101/0159:503, esančio Vilniaus m., Rasų sen. Kuprijoniškių k. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas – padalinti sklypą, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir nustatyti pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos būdą.

Planavimo pagrindas- Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymas dėlžemės sklypo (Kad. Nr. 0101/0159:503) Kuprijoniškių kaime formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo 2014-05-02 Nr. 30-1010; Vilniaus miesto plėtros departamento direktoriaus pavaduotojos Raimondos Rudukienės patvirtinti Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai 2014-06-05, Nr. A648-156/14(2.14.2.12-MP8).

Planavimo organizatoriai – Teresa Papova, Stanislav Cibulski

Projekto rengėjas – UAB “GEO GROUP”, Kval. Paž. Nr. 2R-FP-355

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Susipažinti su projektu ir poveikio vertinimo ataskaita skiriamas 10 darbo dienų laikotarpis nuo skelbimo patalpinimo dienos. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog susipažinimo su projektu laikotarpiu Jūs turite teisę pateikti pasiūlymus dėl plano sprendinių.

Kontaktai ir adresas pasiteiravimui, susipažinimui su projektu ir pasiūlymų dėl projekto sprendinių pateikimui:

Projekto rengėjas

UAB“GEO GROUP“

Adresas: Kaimelio g. 5, Vilnius

Tel.: +370 61213816

8-52 478010

El. paštas: geodezija@geogroup.lt