Pradedamas rengti žemės sklypo L. Giros g. 66, formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo L. Giros g. 66, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-19 įsakymas Nr. 30-129 „Dėl žemės sklypo L. Giros g. 66 (kadastro Nr. 0101/0008:310) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Rengimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo.

Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2735.