Pradedamas rengti žemės sklypo Liepkalnio g. 101 (kadastro Nr. 0101/0080:168) formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Liepkalnio g. 101 (kadastro Nr. 0101/0080:168) formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-19 įsakymas Nr. 30-128 „Dėl sklypo Liepkalnio g. 101 (kadastro Nr. 0101/0080:168) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto rengimo tikslas – suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą ir sujungti su besiribojančiu žemės sklypu , nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypų.

Daugiau informacijos – tel. 2112478.