Pradedamas rengti žemės sklypo Liepkalnio g. 101 (kadastro Nr. 0101/0080:168) formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-21 įsakymas Nr. 30-3479.

Projekto rengimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu , nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypų.

Daugiau informacijos – tel. 2112478.