Pradedamas rengti žemės sklypo Liepkalnio gatvėje formavimo ir pertvarkymo projektas

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-19 įsakymas Nr. 30-3736 „Dėl žemės sklypo Liepkalnio gatvėje formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Rengimo tikslas – suformuoti naują kitos paskirties visuomeninės paskirties teritorijos naudojimo būdo valstybinės žemės sklypą.

Daugiau informacijos – tel. 211 2825.