Pradedamas rengti žemės sklypo Lizdeikos g. 10 formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Lizdeikos g. 10 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017-02-15 įsakymas Nr. A30-498„Dėl žemės sklypo Lizdeikos g. 10 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto rengimo tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Daugiau informacijos – 865350750