Pradedamas rengti žemės sklypo Maironio g. 14 formavimo ir pertvarkymo projektas

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-05 įsakymas Nr. 30-3646.

Projekto rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Daugiau informacijos – tel. 2112478.