Pradedamas rengti žemės sklypo Melioratorių g. 21A ( kadastro Nr. 0101/0083:1748) formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Melioratorių g. 21A ( kadastro Nr. 0101/0083:1748) formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-07-15 įsakymas Nr. A30-2067 ,,Dėl žemės sklypo Melioratorių g. 21A formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo”

Rengimo tikslai – padalyti žemės sklypą į du sklypus.