Pradedamas rengti žemės sklypo Mileišiškių g. 80 (kadastro Nr. 0101/0025:1249) formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Mileišiškių g. 80 (kadastro Nr. 0101/0025:1249) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015-06-23 įsakymas Nr. A30-1801 „Dėl žemės sklypo Mileišiškių g. 80 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.
Rengimo tikslas – padalyti sklypą į atskirus sklypus.
Daugiau informacijos – tel. Nr. 211 2589