Pradedamas rengti žemės sklypo Molėtų pl. 60 (kadastro Nr. 0101/0004:1361) formavimo ir pertvarkymo projektas

Pradedamas rengti žemės sklypo Molėtų pl. 60 (kadastro Nr. 0101/0004:1361) formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-30 įsakymas Nr. 30-1318 ,,Dėl žemės sklypo Motėtų pl. 60 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo”

Rengimo tikslai – padalyti žemės sklypą į du sklypus.

Daugiau informacijos – tel. 211 2476